Categorie archief: Projecten in de Expeditie

Expeditie: Gave Nieuwe Projecten september 2015

Standaard

Voor de Expeditie staan er nu al nieuwe Gave Projecten op stapel. Naast dit aanbod kunnen studenten ook zelf een project bedenken en kiezen.

  • Project 21: Innovatieve hot spot onder de rook van Schiphol. entertainment, shopping en edtainment voor inkomende reizigers. Opdrachtgever: de initiatiefnemers.
  • Gastvrij Havenkwartier Deventer: het gebied is een spraakmakende innovatie-incubator: nieuwe bedrijfjes werken hier samen aan de stad van de toekomst. Opdrachtgever: Stadslab Saxion
  • Gastvrije diensten in de peer-to-peer economy. Opdrachtgever: EW
  • Gastvrije oplossingen voor laaggeletterden, ouderen, werkzoekenden. Opdrachtgever: Present Media
  • Hospitable Zoos of the Future. Opdrachtgever: Lectoraat Service en Experience Design.
  • Shopping Tomorrow. Opdrachtgever: Shopping Tomorrow.
  • Gastvrije Arena Amsterdam. Opdrachtgever: Lectoraat Service en Experience Design
Advertenties

Gastvrije Winkelstraat 3.0: eerste oogst

Standaard

In het kader van het Expeditieproject Deventer NIeuwstraat, onderdeel van het open source innovatieproject Shopping Tomorrow, zijn de studenten gestart met het onderzoek.

Dit filmpje is gemaakt door Jade Morssinkhof. Input komt uit het onderzoek dat haar team, New Perspective,in de afgelopen week heeft verricht naar relevante trends op het gebied van winkelgedrag. De stem is van Marjolein.

Gastvrij voor snelle snappers

Standaard

geschreven door Anita Wuestman

Een van de Expeditieteams verdiept zich in de belevingswereld van ‘snelle snappers’

Els Wegerif, Martijn Kruse en Melissa van den Brink hebben de uitdaging opgepakt die hen door Anita Wuestman van de Onderwijs Kwartiermaker is voorgelegd: Het gastvrijer maken van de (leer)omgeving voor hoogbegaafde leerlingen.

Voor veel hoogbegaafde leerlingen is de (leer)omgeving niet vanzelfsprekend een omgeving waar ze zich welkom en veilig voelen. Door hun ontwikkelingsvoorsprong lopen interesses, vaardighedenontwikkeling en cognitieveontwikkeling uit de pas met klasgenoten. Het ontbreken van peers (ontwikkelingsgelijken) en cognitieve uitdaging kan leiden tot teleurstelling, verveling, onzekerheid en een onrealistisch zelfbeeld, vooral wanneer de leerkracht of begeleider zich onvoldoende bewust is van de behoeften van de ‘snelle snapper’ en daardoor niet op hen kan afstemmen.
Voor ieder mens wensen we een veilige, stimulerende (leer)omgeving waar je je welkom én uitgedaagd voelt.

Het vraagstuk van de gastvrije (leer)omgeving hebben de studenten opgepakt en zij zullen zich hier de komende periode verder in verdiepen.

Els (Hotel management), Martijn (Art and Technology) en Melissa (Facility management) leveren ieder door hun specifieke attitude, kennis en vaardigheden belangrijke input in het multidisciplinaire team.  Na de eerste verkenning van de thematiek van snelle snappers, via gesprekken met Anita Wuestman en literatuuronderzoek, gaan zij in dialoog met de snelle snappers zelf.

_DSC2547

Robin Spruit (19) vertelt over sociaal emotionele ontwikkeling en waarin hoogbegaafden verschillen ten opzichte van leeftijdgenoten. Hiervoor wordt het ontwikkelingsmodel van Spiral Dynamics gehanteerd.

De Expeditie is vertrokken…….
De eerste etappe is bijzonder goed verlopen. Alle reizigers zien uit naar het vervolg zonder te weten waar deze reis ons uiteindelijk zal brengen.
Een boeiend avontuur!