Categorie archief: Educational Design

Studenten over de Expeditie: leeropbrengsten

Standaard

Vandaag, in de laatste lesweek van het semester, vraag ik studenten van Hospitality Business School (HBS) en Academie Creatieve Technologie (ACT) op te schrijven hoe de Expeditie hen heeft geholpen om hun identiteit verder te ontdekken. Dit waren de aspecten die we benoemd hebben in de presentatie aan het begin, ontleend aan Ken Robinson:

Cultureel

 • tolerantie, diversiteit, wederkerigheid

Economisch

 • globalisering, technologie

Persoonlijk

 • talenten, waarden, unieke bijdrage

1 DEMI: (HBS)

Met name door de twee weken global citizenship heb ik het idee dat ik op cultureel gebied ben gegroeid. Door de ervaringen tijdens de expeditie probeer ik minder snel een mening te vormen en eerst te kijken naar de andere kant van het verhaal. Daarnaast merk ik dat als ik op straat loop ik meer denk aan minderheden in de samenleving. Vooral door de ervaring in het blindenmuseum merk ik dingen op in het straatbeeld. Tijdens evenementen kijk ik wat er geregeld is voor blinden en slechtzienden. Op zakelijk gebied heb ik tijdens de expeditie de waarde van je eigen netwerk ingezien. Voorheen maakte ik niet veel gebruik van mijn netwerk maar door de ervaringen tijdens de expeditie zie ik in hoe belangrijk het gebruik van je eigen netwerk is. Op persoonlijk vlak heb ik tijdens de expeditie bewezen dat ik flexibel ben en heb ik leren omgaan met obstakels.

2 KOEN (ACT)

Cultureel:

De eerste twee weken ‘Global citizenship’ hebben mijn ogen op bepaalde vlakken geopend. Ik heb meer geleerd om door andermans ogen naar de wereld te kijken. Vooral het college dat we van Omar hebben gehad heeft mij op een andere manier naar het ‘kutmarokkanen’ probleem laten kijken. Ook de les wereldgeschiedenis heeft mij bewuster gemaakt van de verschillen tussen mensen op de wereld en dat het rijke westen door toevalllige redenen is zoals die is.

Economisch:

De vele uitstapjes hebben mij laten zien hoe de globalisering de wereld op een bepaalde manier verwestert, waar vroeger veel duidelijkere culturele verschillen waren is er nu tussen sommige bevolkingsgroepen bijna geen onderscheid meer te maken. Westerse kleding verspreid over de wereld.

Ook heb ik ondervonden hoe juist een vermindering van globalisering positief kan zijn, lokaal inkopen en niet alle producten over de hele wereld verschepen kan een oplossing zijn voor veel nationale en internationale problemen.

Persoonlijk:

Door de vele feedbackmomenten ben ik me bewuster geworden van wie ik ben en hoe ik overkom in een groep. Ik weet nu beter wat mijn bijdrage kan zijn in een groep en waar ik aan kan werken.

3 RENEE (HBS)

Tijdens de expeditie heb ik op cultureel gebied veel geleerd tijdens de eerste twee weken die in het thema stonden van ‘global citizenship’. De mini expedities naar onder andere ‘Wij zijn hier’ en het blindenmuseum hebben mijn ogen geopend op veel gebieden. Ik zie nu in dat er niet met iedereen in de samenleving rekening wordt gehouden en dat dit gastvrijer kan in Nederland. Op economisch gebied heb ik van de expeditie geleerd dat netwerken heel belangrijk is en dat ik hier meer gebruik van moet maken. Qua zelfreflectie heb ik ook op dit gebied geleerd dat ik zelf beschik over de kwaliteiten om te netwerken en om mensen met elkaar te verbinden. Ik heb geleerd dat het belangrijk is om van andermans kennis en kwaliteiten gebruik te maken en deze in te zetten wanneer nodig. Dit is tevens ook waar ik op persoonlijk gebied geleerd heb van de expeditie, het verbinden van mensen is belangrijk en ik heb geleerd dat ik zelf de capaciteit heb om mensen bij elkaar te brengen.

4 ANIECK (ACT)

De expeditie heeft vooral mijn ogen geopend. De expeditie heeft mij namelijk geleerd dat het belangrijk is om verschillende perspectieven te bekijken en dan pas een oordeel te vellen. Neem een voorbeeld aan het blindenmuseum en de vluchtelingen in Amsterdam. Daarnaast heb ik ook geleerd om een heel kwartiel bezig te zijn met een project, waarbij niet een leraar zegt wat je wel of niet moet doen, maar dat je over het algemeen vrij wordt gelaten. Hierdoor kom je erachter dat je erg gemotiveerd moet zijn en dat je het zelf moet doen met je team. En doordat je een heel kwartiel gewerkt hebt met een team, weet je ook waar je in het team staat en wat je kwaliteiten en verbeterpunten zijn. En dit kan je later dan ook weer toepassen in het bedrijfsleven.

5 KEVIN (HBS)

Voor mij was de expeditie de eerste keer dat ik iets deed voor school dat voelde alsof ik een verandering kon maken in de echte wereld. Hiervoor was het meer dan een verslag en projecten maken voor een bedrijf dat het nooit zal implementeren. Op de expeditie moest ik constant mijn netwerk gebruiken. Hierdoor heb ik ook meerdere dingen gedaan voor de groep ‘wij zijn hier’ dat nodig was voor de projecten van ‘wij zijn hier’. Een paar van hun zijn mijn echte vrienden geworden en ik heb hen dan ook echt goed leren kennen. Ik heb met hen goede tijden en zware tijden mee gemaakt. Ik werk nu met meerdere organisaties die mee doen aan mijn visie om de levenskwaliteit van ongedocumenteerde vluchtelingen te verbeteren en als het goed gaat kan ik volgende jaar hetzelfde type project uitvoeren bij meerdere ROC’s. Zij gaan (stage)projecten uitvoeren met hun studenten ten behoeve van opvangcentra voor vluchtelingen.

6 ELISA (HBS)

De expeditie is een avontuur dat ik mee heb mogen maken. Het is een avontuur dat me veel heeft geleerd en veel heeft laten denken. Met de expeditie heb ik geleerd dat om iets werkelijk te begrijpen, je jezelf in de positie van de andere persoon moet plaatsen. Toen ik met de expeditie naar het blindenmuseum ben gegaan, ben ik erachter gekomen dat ik iets ook vanuit een andere perspectief moet bekijken. Daarnaast hebben we ook de vluchtelingen bezocht. Deze field trip was een echte eye opener, vooral omdat ik nu meer begrip heb voor hen. Ik vind het zo moeilijk om te beseffen, dat er mensen zijn die 24 uur per dag, meer dan 3 jaar lang, niets kunnen doen om hun leven te veranderen en verbeteren. Dit is omdat ze de mogelijkheid niet krijgen. De expeditie heeft me geleerd dat er ook verschillende manieren zijn van les geven. Lessen hoeven niet altijd saai te zijn. De expeditie lessen zijn interactief en je krijgt veel vrijheid. Tijdens de lessen wordt er veel gepraat en gedeeld. We mochten onze eigen teams vormen en project kiezen. Binnen het team vond ik het leuk om met verschillende opleidingen samen te werken. Ik heb veel van deze expeditie geleerd. Expeditie is je eigen mening delen en veel observeren. Ik heb nu geleerd dat ik iets vanuit verschillende perspectieven moet gaan bekijken en dat mijn eerste mening niet altijd de juiste is.

7 NATHALIE (HBS)

De expeditie heeft mij geleerd om niet te snel te oordelen. Verhalen hebben altijd twee kanten en je hoeft niet altijd een kant te kiezen. Iedereen is anders en iedereen heeft een andere kijk op de wereld en het leven, daar moet je voor open kunnen staan. Ik heb geleerd om mij open te stellen voor mensen. Ook heb ik veel geleerd over gastvrijheid, een onderwerp waarin ik mij al tijden interesseer. Ook door ons project bij het Meander ziekenhuis heb ik weer een hele andere kant van gastvrijheid gezien. Ook heb ik kunnen bijdragen aan het gastvrijer maken van de polikliniek. Dit is iets wat ik in de toekomst wel als werk zou gaan willen doen.

8 JANIQUE (HBS)

De expeditie is een echte eye-opener geweest waarbij ik vooral heb geleerd om anders naar dingen te kijken. Vooral de eerste colleges met gastsprekers en de fieldtrips waren een ervaring die ik niet had willen missen. Je leert dingen te bekijken vanaf een ander standpunt dan die van jezelf. De projecten die volgden op het eerste deel van de expeditie waren zeer enerverend. Zelf met een project aan de gang is heel leuk en motiverend en daarbij ook heel erg leerzaam. Dat geeft je ook het gevoel dat je echt een verschil kunt maken. De expeditie heeft geholpen mijzelf te ontwikkelen als persoon en als teammember. Door samen te werken met verschillende opleidingen leer je elkaar aan te vullen. De HBS expeditie had ik voor geen goud willen missen!

9 JAMILLA (HBS)
Het was even omschakelen toen ik aan het avontuur van de expeditie begon. Ik was gewend aan de structurele lessen, eenrichtingsverkeer van docent naar student. Tijdens de expeditie werd ik gelijk gedwongen om actief te zijn tijdens de les. Dit stimuleerde mij om te leren van mijn expeditiegenoten, open te staan voor nieuwe technieken, (denk hierbij aan brainstormsessies, creatieve ideeën, out of the box!). Kortom een super ervaring die ik niet had willen missen! Het heeft me geholpen mijzelf te ontwikkelen. Doordat je samenwerkt met studenten van andere opleidingen heb je soms een andere denkwijze, andere prioriteiten. Wat ik geleerd heb tijdens deze samenwerking is dat als je het beste in een ander naar boven wilt halen, je open moet staan voor andere meningen, maar ook je eigen ervaringen en kennis moet delen. Door het beste van ieder naar boven te halen en op de juiste manier te benutten kwamen we tot een eindresultaat dat ik niet had kunnen behalen met alleen FM studenten. De expeditie was een leerproces in out of the box denken, samenwerken, delen van kennis en openstaan voor een ander.

10 ANNAHITA (ACT)

De expeditie is voor mij een reminder geweest voor de zoektocht naar mezelf en is daar ook een aanvulling op geweest. Zeker door het samenwerken met andere disciplines ben ik me bewust geworden van mijn denkwijze en de manier waarop ik naar dingen kijk. Waar anderen misschien anders hebben leren kijken, heb ik het kijken zelf niet veranderd, alleen mijn blikveld verbreed. Zo dacht ik ook eigenlijk altijd al anders dan de meesten, dan staat in mijn opleiding ook min of meer centraal.

Wel heb ik met de expeditie en haar gastsprekers en docenten nieuwe onderwerpen leren kennen en daar eens bij stilgestaan. Ook heb ik geleerd om iets meer initiatief te nemen. Niet af te wachten tot een ander het voortouw neemt, maar gewoon zelf beginnen en mijn mening delen. Dat vond ik echt heel moeilijk. Nu nog steeds wel. Dan ben ik nog steeds wel een beetje zenuwachtig als ik mijn mond open doe en de woorden eruit komen. Misschien een beetje bang voor eventuele reacties, maar het is zeker verbeterd. Nu maakt het me minder uit wat een ander ervan denkt, want het is mijn mening en ik mag zelf weten wat ik denk. En waar een ander misschien eerst denkt van ‘huh, wat raar dat je zo denkt’, wordt dat misschien wel ‘oh op die manier had ik er nog niet aan gedacht’ en wordt het een eye opener.

11 DESIREE (HBS)

Mede door de expeditie ben ik mij ervan bewust geworden hoe breed deze opleiding is. De expeditie heeft mij de kans gegeven om mij verder te ontwikkelen. Deze ontwikkeling heeft vooral te maken met het feit dat je in deze expeditie een vrije keuze hebt voor het project en doordat de lessen erg ‘vrij’ zijn waardoor het een avontuur wordt. Dankzij het project van Kevin en mij voor WijZijnHier hebben wij veel te maken gekregen met het begrip ‘wederkerige gastvrijheid’. Dit doordat niet alleen de inwoners van Nederland iets kunnen bieden aan de vluchtelingen, maar dat zij ook mensen zijn die ook zeker deze samenleving iets te bieden hebben. Door de expeditie ben ik breder gaan kijken naar verschillende onderwerpen, mede door de gastsprekers, maar ook door de studenten die van verschillende opleidingen komen. Daarnaast heb ik ook geleerd om dieper te kijken naar het woord hospitality. Hierdoor heb ik een beter inzicht gekregen in wat dit precies voor mij inhoudt en hoe ik daar op de beste manier invulling aan kan geven.

12 RICK: (ACT)

Met name in de eerste paar weken heeft er veel tijd plaatsgevonden voor culturele ontwikkeling. Het schrijven van de column over wereldburgerschap zette mij aan het denken. Dit werd ondersteund door middel van colleges over onder andere de geschiedenis achter de voorsprong van de westerse beschaving en over het fenomeen cultuurexplosie—en ook door de verscheidene field trips, waarbij die naar het Muzieum en de asielzoekers erg uitblinken Qua technologie heeft er voor mij geen ontwikkeling plaatsgevonden. De stof beperkte zich vooral tot de basisvaardigheden, en miste hierdoor diepgang voor degenen die hier al langere tijd mee werken.

Op het gebied van globalisering ben ik mij nu een stuk bewuster van de verschillen in de wereld. Dit dankzij eerder genoemde colleges en expedities (cultuur).

Op persoonlijk vlak heeft de mix van opleidingen er toe geleid dat ik meer inzicht heb gekregen in het belang van mijn eigen opleiding. Nooit eerder besefte ik dat er zo’n grote kloof is op het gebied van creatieve technologie. Iets wat ikzelf als standaard en basis beschouw blijkt voor velen toch een grotere uitdaging te vormen. Niet alleen voor A-technologische ouderen, maar ook voor studenten van het zelfde denkniveau!

13 MAARTJE: (HBS)

De Expeditie heeft mijn ogen geopend en mij aan het denken gezet. Zeker als het gaat om minderheden en eerst alle kanten van een verhaal leren kennen hebben de eerste twee weken van de Expeditie centraal gestaan en mij erg beïnvloed. Door langs te gaan bij vluchtelingen en het bezoek aan het blindenmuseum ben ik wel gaan nadenken hoe zij worden behandeld en of dit wel daadwerkelijk gastvrij is. We leven samen in een klein land, een kleine wereld zelfs, en daarom moeten we elkaar wel met respect en gastvrijheid blijven benaderen, want dan krijg je dit ook terug. Er zijn veel verschillende innovatieve en creatieve technologische ontwikkelingen om dit te realiseren.

Persoonlijk ben ik er achter gekomen wat ik wil gaan doen na mijn opleiding. Ik ben erachter gekomen dat ik graag door middel van Service Design de samenleving gastvrijer wil maken. Daarom wil ik graag een master in Service Design volgen. De Expeditie heeft mij mijn skills in Service Design verder helpen ontwikkelen en laten zien dat er nog zo veel verschillende manieren zijn om Service Design te gebruiken.

14 ROOS: (HBS)

De minor Expeditie heeft op cultureel gebied bijgedragen aan mijn identiteit door de fieldtrips. Het bezoek aan het muZIEum en de vluchtelingengroep WijZijnHier heeft mij nog meer doen realiseren dat respect en tolerantie belangrijk is. Op technologisch gebied heb ik ontdekt dat creatief bezig zijn met bijvoorbeeld Photoshop of Indesign helpt om tot een mooi eindresultaat te komen. De Expeditie heeft ervoor gezorgd dat ik nu weet dat de vormgeving ook op een andere manier kan en dat ik het ook leuk vind om iets nieuws te proberen. Tijdens de Expeditie heb ik laten zien dat ik een goede sfeer in de groep belangrijk vind. Zo heb ik bijvoorbeeld een etentje georganiseerd. Ook heb ik ontdekt dat door in anderen te investeren, bijvoorbeeld door interesse in iemand te tonen, diegene dat ook vaak terug zal geven. Hierdoor heb ik mij ook op sociaal vlak ontwikkeld.

Advertenties

Teaching: Our New Value Proposition

Standaard

Today, a group of HBS colleagues discussed the Expedition and what we saw as our new role as teachers. Here;s our wicked question of today and the harvest of our group think:

What should be our new value proposition as teachers?

We are evolving from… Sage on the stage …To Guide on the Side to…people in the network who are…

 • Expedition leaders preparing the ground
 • Generators that will keep the light burning
 • Sources of inspiration
 • Motivators
 • equals among students bringing in knowledge and experience
 • people who broaden their views
 • servant leaders among students
 • guides, helping students to become global citizens

As teachers, we should:

 • show real interest in students’ lives
 • design exercises that engage students in learning processes
 • make students curious
 • help them discover projects that matter
 • help them to collect and select relevant information
 • ask the right questions
 • create a safe environment to develop as professionals
 • help them awaken to relevant issues in society
 • guide the group process
 • bring out the best

Classroom Alive

Standaard

Classroom Alive is a concept designed by a team of Swedish and Canadian students who took up the idea to walk from Sweden to Greece, doing research on the way. Each individual brought along their research question and the rhythm of walkin supported their studies. THey camped and met different people along the way, lecturing and sharing thoughts about their research. What if… our Expedition was actually like this? Inspirational!

“Classroom Alive – Sweden to Greece – was a 6-month walking studies across Europe. The studies allowed the students to take up their individual questions while bringing their search into open relationship with the diverse realities of the world they met along the route. The studies were based on the rhythm of walking. Like thousands who came before, from Goethe to the Transcendentalists, Classroom Alive recognized that walking as a medium is unique, in being both focused and open in the quality it imprints on the walkers thinking and perception. Out of the constant rhythm of walking (approx. 4 hours a day) the individual students courses of study were given a clear foundation. ​

The content of studies were formed out of the individual students questions and interests. Everyone brought their own areas of study (macro-economics, phenomenology, local food-systems etc.) and engaged them however they saw fit (reading books, creating exhibitions, writing essays etc.).

Throughout the journey their were different daily, weekly, and monthly structures that provided possibilities for students to deepen their research by themselves, to collaborate on questions with their peers, and to share their work with the world. These structures, as well as the journey as a whole, was stewarded by the Core Team (see below), who were in communication with students about joining the journey, and helped ensure that the decisions that were arrived at over the course of the journey best supported the health of the whole, however it was be up to all the students on the journey to hold the structures collectively.”

here is the video: Walking and studying from Sweden to Greece ​

Halfway: student experiences of the Expedition

Standaard

How are things inside the Expedition? We are now in week 11 of the Expedition. 6 projects have started up. It’s been a rollercoaster rollicky ride, and we have now started work on 6 design projects, which will bring forth innovative solutions for Dutch asylum seekers, patients of a children’s outpatient clinic, young families and students wishing to improve their food habits, pupils looking for proper study and career advice. Last week we shared reflections on the educational sides of the Expedition. What is it you learn? What is the added value? How different is it from previous courses? These questions were discussed in posts and in an interview with newcomers to the Expedition (who will start in february).

AND we went to Berlin of course..

10714385_1001727053190273_375443007340843503_o

Here’s what students talked about:

EVALUATION week 2.10 of the minor. (11 weeks into the course)

PART 1: STUDENT RESPONSES to the question from Simon Kavanagh, KAOS PILOTS – 20 november

• How have you experienced this minor so far?
• What is different about this minor?
• What added value does this minor bring to you?

The Expedition minor differs greatly from previous lessons in the first three years of my study. I have enjoyed it very much so far, because the cooperation among students, teachers and companies really comes across. ACT students can help HHO and FM students design and help them use tools such as Photoshop and INdesign. The different companies we visited every week, bring a great input so that we can develop new and creative ideas. I think it is positive that everyone gets the opportunity to give feedback, to each other and about the content of the lessons, so that the minor will further improve. I have noticed that the people contributing to this minor, really DO want to change things in society, and this passion is what they bring across. This makes participation in the Expedition fun and educational. (Roos, HHO student)

IMG_3121

What I enjoy most during this minor is the autonomy which we get. The teachers are not just there to tell us a story with a powerpoint, but to help us with our project when we have questions or get stuck. We are free to fill in the assignment as we think is best. Although we do need to stick to certain guidelines, but these guidelines do not stand in the way of our own creativity and ideas. Every student has his own ideas and way of working, but combining these is what makes the minor interesting. I am working with students from different courses within Saxion and because of that we get different outcomes to our assignments because we all have a different way of looking at things. (Maartje, HHO student)

I think it is innovative that we have the feeling we are in a group rather than in a class. This means that we are more open towards each other and we share a lot. We have many field trips so that we saw many different aspects of society. Without this minor, I would probably never have seen these. An example is our visit to refugees in Amsterdam.
To me as a future hospitality expert, the added value is that you dive deeply into hospitality. In my course I did the business side of hospitality but now I experience what there is behind hospitality and I have been able to see this in practice. Also, we now learn about various hospitality models which will be applicable in my future hospitality work field. I also think it is very good to discover your own attitude towards things (in particular hospitality) and that you think about how you feel about these and why. You really get to know yourself. (Nathalie, FM student)

….To me, what is new in the minor is that the relationship between teacher and student feels a lot freer. They steer towards your own initiative and responsibility. The old habit of the teacher to “cram things into your head” disappears in this minor. This is something we need to get used to because sometimes you miss certain guidelines to be able to start on something, but it also works challenging.
The minor has had a big influence on my development, especially in the first two weeks. My eyes were opened towards different fields, by the stories of (guest) lecturers) who had different views on problems. In particular the lecture of Omar Moufakkir allowed me to look at the so-called “Moroccan problem” in a radically different way. The visit we made to asylum seekers opened my eyes because the problem of these people came quite near to us. The experiences from these two weeks stayed with me for the rest of the minor. They gave me a number of fundamental basic thoughts that had an impact on the vision which I presented in week 1.9 [Koen, ACT student]
…To me what is different and new in the curriculum of this minor is that we as students are given the freedom to let our vision on hospitality be seen for what it is. The road towards the making of our vision was inspired by all the fieldtrips we did together and by the way the classes were scheduled. In the first 2 weeks the classes focused on global citizenship and the current issues that are related to globalization. This was like the survival training period where we acquired the tools, the knowledge and more importantly the right mindset. This period was hard on some of us because the idea behind the expedition is to find your own and to trust your instincts. We each had to write a short column in which we tried to share our views. Things like racism, inequality, discrimination, ethics, the origins and history of men all became inspiration for our columns.
Then in the second period we started learning about the different theories of hospitality and that it need not only be seen from the business point of view. This journey within the expedition was where we worked together in our own individual vision while drawing inspirations from our comrades, art, fieldtrips and the theories of the different ways hospitality can be used. I went to all presentations and I must say it was really great to see how many interpretations of hospitality were presented and how it can be applied to all sorts of fields. I think if professor Conrad Lashley was present he would have been moved to see how his presentation and his articles on theorizing hospitality inspired a group of students to embark on a journey to find their own definition for that complex word.
The third part of our journey took us into the wonderful world of human-centered service design. Now we are learning the complexity of this discipline but we go forward with our expedition knowing that we have the best guides on our shoulders and that we know how to survive new challenges.
The expedition gives the students the ability to think outside the box. Before designing something we must first understand the people we are designing for. The reasoning behind this is that sometimes the people we are designing for might not know what they need. By listening to them and getting to know them we can start seeing their unspoken needs, restriction, fear and their aspiration for the future. This intuitive view can then be translated into a persona that you can you use to guide you throughout the designing process. This tool in probably one of the most important ones to be able to use. [Kevin, HM student]

IMG_3260

PART 2: Students’ conversation with students who have signed up for the Expedition and want to know what they should expect.

What is it like to work together?

In the different courses we learn from each other. That is really positive, because it really helps you to see things differently.

Up till now I really like it. Every week we have gone to different businesses, and we have seen entrepreneurs with a passion for their jobs, which I really liked.

I am now working on a project for an outpatient clinic for children. They want to bridge the gap between professional concept of the client organisation and the expectations of the end users.

We can also develop projects ourselves. The Expedition offers projects, but we can also develop our own projects.
One of the students has taken up a project to integrate refugees into society a little more.

What do you do in lessons?

We worked on Global Citizenship in the first two weeks. We actually visited refugees. We wrote a column about it. In the weeks after this, we had lessons to develop a vision on hospitality. So you really need to read outside of class. There is more behind hospitality than you think. So we had lectures, and we also had a lot of reflection and we had to do things ourselves.
Now in this second period, it is also less work.

The lesson structure: there is a lot of talking going on. You need to remove the word “lesson” from your mind. This was a struggle for us. If you don’t get it and you don’t ask, you won’t get it. You get less of “this is what you must do”, but more “ This is the way I see it…” You are stimulated to talk about and think about what you think is best.

Don’t hesitate to talk. We hesitated a lot at the start, but now we talk a lot more. Don’t hesitate to do this.

Is it easy or difficult?

It is fun, especially. You need to develop a vision and to support this. Every week there is a new challenge and it’s something different. We always asked ourselves: what will we do on Thursdays, on the field trips? We learnt completely new things during those field trips. We never talked to refugees before and we now actually met them. We actually felt how it was to be blind– at the muZIEum. This helped us to get to know ourselves.

What is the purpose of the field trips?

Well, different things. We experienced what it was like to be blind…. And that is what we learned from, a lot! We have also seen the hospital and we heard how they worked. Automatically, you see what is going on. Many of the field trips are really interesting.
In the second quarter you have your client projects. We still have field research on those days. You can even go and visit your own businesses and do your own field trips.

Is this minor Expedition useful for your thesis?

Yes. To develop your vision, you need to read scientific articles. You need to read them and really understand what you read. For FM in particular, we were used to the word hospitality. But in this semester we got all the models for hospitality. You read scientific articles on hospitality. In the vision presentations we saw that there were completely different visions of hospitality.

As ACT students we learn how to do things differently.

The partners we visited were really enthusiastic and they wanted to work with us. You can grab the opportunity to talk about thesis projects with them, they are open to this.

In the Expedition it is important to take your own responsibility. There are tests, but the main thing is to discover what you like and to motivate yourself to do things for yourself.

It is also nice, and sociable, and there is so much freedom. It is not really school anymore.

What do you do in Enschede?

One day a week we have lectures in Enschede and there you work on creative technology…

Now we work mostly as teams and we do a lot of talking, reflecting and analyzing.

[The participants ask the new students]: Why did you choose for the expedition?

I am looking for hospitality…. I really want to know more about this and apply this in my work later.
I was looking for two courses….
In a management traineeship you work in one company. In one company, you only get one vision of that particular company. So you will take that on. I don’t want to get stuck…
I might want to do something completely different, so I want to keep things open.

Tips to new students:

Start thinking about your foreign trip..
You need to develop your own programme for this trip, and if you know beforehand, you can really find inspiration there. It was great fun.

For the first weeks: don’t wait for others to start, start yourself!

Bastienne asks students for their grades for the minor so far. Student’s grades on a scale of 10:

8-7-7-7,5-7,5-7-7-7,5-8-6-7,5

IMG_3288

Improvement:
• Vision Test should be earlier, in week 5.
• The Vision Test should not be linked to the Project Proposal.

KAOS masterclass: the art and craft of hosting and facilitating learning spaces

Standaard

Rene en Bastienne hebben deelgenomen aan deze cursus van KAOS Pilot in Arhus, Denemarken. KAOS Pilot is een spraakmakende business school, die studenten vanaf dag 1 laat werken in innovatieprojecten op basis van design thinking. De methodieken die zij gebruiken om dit type onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren met studenten, worden nu gedeeld in masterclasses. In onze masterclass waren er deelnemers uit Nederland, UK, USA, Canada, Lithouwen, Estland, en Brazilie.

Wat is Learning Space?

Dit betekent dat docenten de ruimte ontwerpen waarmee het leerproces optimaal wordt gefaciliteerd. Het samenwerkend leren en de lerende houding die nodig is om een optimale teamprestatie te leveren, wordt gestimuleerd door continu met elkaar te reflecteren. Dit gebeurt op basis van eenvoudige technieken waarbij de aandacht van ieder groepslid wordt “gevangen”. Het groepsgesprek start en eindigt altijd met een “check-in” en een “check-out” waarbij alle deelnemers een vraag beantwoorden, bijvoorbeeld “wat verwacht je te leren”, of “wat heb je geleerd”? De ervaring leidt altijd tot reflectie. Elke student spreekt zich uit over zijn aandeel in het leerproces en de teamprestatie.

De Learning Space is een uitnodigende en veilige ruimte: ieders verhaal/idee wordt gehoord, de student leert om aandacht te hebben voor de ander en zijn bijdrage aan het proces. Falen mag, het wordt gezien als essentieel onderdeel van het leerproces. Om het goede gesprek te bevorderen, wordt gebruik gemaakt van conversatietechnieken als Art of Hosting.

Hoe wordt een cursus ontworpen?

Docenten ontwerpen een cursus “backwards phased”: dus net als bij ons, worden eerst de uitkomsten van het leerproces gedefinieerd. Vervolgens wordt het onderwijsprogramma ontworpen met daarin de juiste mix van kennis, vaardigheden en attitudes. Vervolgens worden “experiences” ontworpen die studenten gaan doen. Dit zijn taken en opdrachten, varierend van eenvoudig tot complex, die uitgevoerd worden binnen de school en bij opdrachtgevers, vaak in interdisciplinaire projecten.

Er wordt vrij strak gereguleerd: er zijn strikte afspraken over werkvormen, tijd voor het kringgesprek, tijd voor het werken in de groep, en tijd voor pauze wordt afgesproken met de groep. Deze regulering en de overige “gedragsregels” worden zoveel mogelijk overgedragen op de studenten, zodat zij het ook zelf gaan toepassen als ze zelfstandig werken. Uit gesprekken met KAOS studenten bleek ook dat zij deze manier van werken als het ware natuurlijk zijn gaan toepassen.

Deze slide geeft een overzicht van het leerproces volgens KAOS methodiek.

Team Performance

Wat is de link met de Expeditie?

De Expeditie is als casus besproken tijdens de cursus. De feedback was zeer positief. Wij hebben geleerd dat we veel meer aandacht gaan besteden aan het leren van studenten in teams. We gaan de Learning Space zeker inbrengen in onze manier van werken met studenten. Daarom vind je straks in ons werkatelier geen “tafels en stoelen in rijen” meer, maar vooral kringopstellingen en flexibele groepen.

 

Nieuwsgierig geworden? Wees welkom in de Learning Space van de Saxion Expeditie, vanaf 1 september in Deventer en Enschede.